Piękno wizualizacji danych

 „Dane to nowa ropa naftowa.” Dane to nowy rodzaj wszechobecnego zasobu, który można kształtować by dostarczać innowacje i nowe spojrzenia i jest wokół nas, może być wydobywany bardzo łatwo.

Informacja jest piękna. Dane są piękne. Za pośrednictwem Internetu dostaje się to nam do oczu i teraz wszyscy jesteśmy wzrokowcami; domagamy się wizualnego aspektu naszych informacji.
Jest coś magicznego o informacji wizualnej. Jest bez wysiłkowa, dosłownie wlewa się.

Hans Rosling  powiedział „Pozwólmy danym zmienić nasze myślenie.”  Jeżeli to się uda, może uda się także zmienić zachowania.